Tavoitteet

Tavoitteet lyhyesti:

  • paremmin voiva ja aktiivisempi Helsinki panostamalla kulttuuri- ja liikuntapalveluihin
  • kasvava kaupunki tarvitsee virkistysalueita – viheralueet voimavaraksi urbaanille Helsingille
  • realistinen kaupunkisuunnittelu mahdollistaa toimivat kulkuyhteydet yksityisille autoille, joukkoliikenteelle ja kevyelle liikenteelle
  • talous tasapainossa – turvataan laadukkaat palvelut jatkossakin
Kulttuuri ja urheilun tukeminen - liikkuvampi ja sosiaalisempi kaupunki

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varapuheenjohtajana olin päättämässä avustusuudistuksesta joulukuussa 2016. Uudistus on avustusten osalta merkittävin päätös vuosikymmeniin. Uudistuksen vaikutukset alkavat tuntua kunnolla lähivuosien aikana. Haluan olla jatkossakin kehittämässä Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimen palveluita. Tehdään kaupungista vieläkin virkeämpi ja elinvoimaisempi.

Avustusuudistuksen tavoitteena on palvella paremmin niin kaupungin, kaupunkilaisten kuin kulttuuri ja taiteen tuottajien tarpeita. Määrittävänä tekijänä ovat selkeys, ennakoitavuus, tavoitettavuus, alueellinen tasapaino ja itse taiteellinen taso.

Avustusten kautta tuetaan helsinkiläisiä teattereita, orkestereita, tanssiryhmiä, festivaaleja, kaupunginosien tapahtumia ja lukuisia muita taiteen ja kulttuurin toimintamuotoja. Kaupungin tukema kulttuuritoiminta tavoittaa suurimman osan helsinkiläisistä.

Taiteen perusopetus on tärkeä avustuskohde. Kuluvalle vuodelle kohdennettiin 300 000 euron lisäraha taiteen perusopetukseen. Tavoitteena on saada 600–700 uutta nuorta taideharrastusten pariin. Vaikuttavuus on siten merkittävä. Henkistä hyvinvointia ja aktiivisuutta voi harrastamalla pitää yllä minkä ikäisenä tahansa. Jos saadaan nuoria mukaan pienillä panostuksilla, niin ehkäistään myös syrjäytymistä.

Samat tavoitteet liikunnan saralla. Tuetaan harrastustoimintaa siten, että urheiluseurojen piiriin saadaan seuraavan valtuustokauden aikana paljon uusia nuoria. Nuorena aloitettu urheiluharrastus pitää vanhanakin liikkuvana ja sosiaalisena. On tarpeellista tarjota myös ikäihmisille ohjattua liikuntaa. Pidetään helsinkiläiset liikkeessä kaikissa ikäryhmissä.

Helsinkiläisistä noin 80 prosenttia käyttää vuosittain kirjastopalveluita. Lautakunnan jäsenenä olin puoltamassa keskustakirjastohanketta. Uuden Keskustakirjasto Oodin avatessa ovensa joulukuussa 2018 helsinkiläisten kirjastotarjonta paranee. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että kirjaston käyttötalous mahdollistaa laadukkaan palvelun myös jatkossa.

Järkevä kaupunkisuunnittelu - vetovoimaisuus on monen asian summa

Helsingin väkiluku on kuluneella vuosikymmenellä kasvanut vuosittain 6 000–9 000 asukkaalla. Kasvun tarpeisiin on vastattava, mutta samalla on pidettävä huoli niin vanhojen kuin uusien alueiden vetovoimaisuudesta. Rakennetaan mieluummin ylös kuin peitetään kauniit puistomme asfaltilla ja betonilla. Erityisen huolestunut olen Keskuspuiston tulevaisuudesta. Se on tärkeä virkistysalue monelle helsinkiläisille. Viihtyisä kaupunki on siten paljon muutakin kuin samasta muotista tehdyt kaupunginosat taloineen ja teineen.

Viihtyisä kaupunki muodostuu ihmisistä, tasokkaasta kulttuurista, kauniista arkkitehtuurista, toimivasta liikenteestä, monipuolisista palveluista ja virkistysalueista. Viihtyisä kaupunki pitää sisällään erilaisia kokonaisuuksia

Toimiva ja suvaitseva liikenne

Meidän tulee varmistaa, että liikenne Helsingin keskustaan ja sieltä pois on jatkossakin vaivatonta, vaikka ydinkeskusta sijaitsee niemellä, jossa sijaitsevat monet keskeiset virastot, palvelut ja kaksi isoa satamaa.

Liikennesuunnittelussa pitää ideologian sijasta tarttua realistisiin ja joustaviin mahdollisuuksiin, näin toimii käytännöllinen ihminen. Toimitaan siten, että julkinen liikenne on toimiva mahdollisimman monelle. Tämä tarkoittaa mm. poikittaisen liikenteen kehittämistä.

Samaan aikaan meidän tulee hyväksyä, ettei julkinen liikenne pysty koskaan täyttämään kaikkien tarpeita. Siksi yksityisille autoille on taattava riittävästi autokaistoja, eikä tehdä keinotekoisia esteitä. Lähitulevaisuudessa robotiikka ja tekoäly mahdollistavat uusia liikenteen sovelluksia. Tämä voi tarkoittaa varmempaa, turvallisempaa ja vaivattomampaa liikennettä. Siksi liikennesuunnittelun on oltava joustavaa ja uusiin mahdollisuuksiin sekä muuttuvaan maailmaan sopeutuva

Talous ja yhteistyö

Helsingin talous on pysynyt tasapainossa pitkälle kokoomuksen ansiosta. Kestävällä pohjalla oleva talous takaa laadukkaat palvelut.

Suurinkin tarvitsee yhteistyötä ja kumppaneitta. Helsingin kannattaa jatkossakin tehdä yhteistyötä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa. Koulut vetävät puoleensa tulevaisuuden osaajia.

Pääkaupunkiseudun kehittämisessä pitää panostaa parempaan yhteistyöhön Espoon ja Vantaan kanssa. Pääkaupunkiseutu kilpailee yrityksistä ja osaajista muiden suurkaupunkien kanssa, ei Tampereen tai Oulun kanssa.